สติระลึกรู้ชัดขึ้นในสิ่งที่มีเป็นปรกติธรรมดาทุกอย่าง

สติระลึกรู้ชัดขึ้นในสิ่งที่มีเป็นปรกติธรรมดาทุกอย่าง


หัวข้อหมายเลข  6771
ปรับปรุง  22 พ.ย. 2553