อภิชฌากายคันถะ

อภิชฌากายคันถะ


หัวข้อหมายเลข  6769
ปรับปรุง  22 พ.ย. 2553