บ้านธัมมะ ม.ค. ๒๕๕๒ ตอนที่ 28

สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ เชียงใหม่ ๑๓-๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

สาระสำคัญ

ข้อความบางตอน

 


หัวข้อหมายเลข  6072
ปรับปรุง  24 มิ.ย. 2558