Loading...
 4724   ธรรมนิยามคืออะไร

         ธรรมนิยาม หมายถึง เป็นธรรมเนียมหรือเป็นสภาพธรรมของธรรมนั้นๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้น 

ปรับปรุงข้อมูล 24 มิ.ย. 2558
keyword : -