Loading...
 4724   ธรรมนิยามคืออะไร

 ธรรมนิยามคืออะไร 

          ธรรมนิยาม หมายถึง เป็นธรรมเนียมหรือเป็นสภาพธรรม

          ของธรรมนั้นๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้น

ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ค. 2554
keyword keyword : -

Back to Top