loading...
 4724   ธรรมนิยามคืออะไร

     ธรรมนิยาม หมายถึง เป็นธรรมเนียมหรือเป็นสภาพธรรมของธรรมนั้นๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้น 

ปรับปรุง 18 ก.ค. 2558

  keyword :  -
loading...