โลกคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับ

โลกคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับ

หัวข้อหมายเลข  4563
ปรับปรุง  27 พ.ย. 2553