ทรงมอบพระธรรมให้พุทธบริษัท ๔

     แม้ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานนั้น พระองค์ก็ได้ทรงเห็นความสำคัญของพุทธบริษัททั้ง ๔ ไม่ได้มอบหมายพระธรรมไว้กับพุทธบริษัทส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเฉพาะ หรือว่าเพศหนึ่งเพศใดโดยเฉพาะ

หัวข้อหมายเลข  4371
ปรับปรุง  5 ก.ย. 2558