ปฏิสนธิจิต กับ จุติจิต

หัวข้อหมายเลข  4078
ปรับปรุง  18 ก.ค. 2558