กล่าวคำจริง เพื่อเกื้อกูล ไม่ได้หวังร้าย

กล่าวคำจริง เพื่อเกื้อกูล ไม่ได้หวังร้าย


หัวข้อหมายเลข  11116
ปรับปรุง  19 ม.ค. 2561