ให้เงินแก่พระภิกษุ เท่ากับให้บัตรโดยสารพระภิกษุไปนรก

ให้เงินแก่พระภิกษุ เท่ากับให้บัตรโดยสารพระภิกษุไปนรก


หัวข้อหมายเลข  11018
ปรับปรุง  23 ก.ย. 2560