ความสำคัญของบารมี

บารมีคือกุศลต่างๆแม้เล็กน้อย ที่มีปัญญาเป็นปัจจัย และบารมีต่างๆก็จะขัดเกลา

กิเลสอกุศลที่มีอยู่มากมาย และเกื้อกูลให้ปัญญาเกิดเพิ่มขึ้นด้วย