คิดถึงธรรมบ้างไหม

ในแต่ละวัน มากไปด้วยความคิดถึงเรื่องราวต่างๆมากมาย และความคิดก็เกิดดับ

อย่างรวดเร็ว แต่คิดถึงธรรมบ้างไหม ซึ่งถ้าได้ฟังพระธรรมจนมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น

ก็มีการไตร่ตรองในธรรมที่ได้ฟัง


หัวข้อหมายเลข  10948
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560