ลาภอันประเสริฐ

ลาภคืออะไร และอะไรเป็นลาภอันประเสริฐสูงสุด