ภิกษุ เป็นผู้ทำความดีในเพราะการขอ

ภิกษุ เป็นผู้ทำความดีในเพราะการขอ


หัวข้อหมายเลข  10931
ปรับปรุง  8 ก.ค. 2560