ความดี ถ้าเข้าใจเมื่อไหร่ก็เกิดได้

ความดี ถ้าเข้าใจเมื่อไหร่ก็เกิดได้