สิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ในจิต คือ ปัญญาและคุณความดี

สิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ในจิต คือ ปัญญาและคุณความดี 


หัวข้อหมายเลข  10890
ปรับปรุง  7 มิ.ย. 2560