ดื้อรั้นต่อพระธรรม

อะไรเป็นสภาพที่ดื้อรั้น ความดื้อรั้นต่อพระธรรมเป็นอย่างไร และจะขัดเกลา

ละคลายความดื้อรั้นได้อย่างไร